Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Pro Hot Wheels Shop (identifikační číslo 04042344, zapsán v živnostenském rejstříku 29. dubna 2015) je ochrana osobních údajů důležitou součástí poskytování služeb. Proto, pokud vám cokoliv nebude jasné, kontaktujte nás přes kontaktní formulář nebo na info@hotwheelsshop.cz

Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 5 let od objednání.

Pro účel účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

Účetní dokumenty zpracováváme 5 let.

Na základě vašeho souhlasu u nás můžete mít také svůj účet registrovaného uživatele, kde jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

Váš účet bude aktivní po dobu 5 let od vaší poslední návštěvy účtu, pak jej smažeme.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat přes kontaktní formulář nebo e-mailem na info@hotwheelsshop.cz

Za účelem zkvalitňování služeb držíme v databázi vaše dotazy k našim službám jako náš oprávněný zájem tyto osobní údaje:

Vaše dotazy k naší službě mažeme nejpozději po uplynutí 6 měsíců.

Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je naším oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti Hot Wheels Shop můžete podat námitku přes kontaktní formulář nebo e-mailem na info@hotwheelsshop.cz

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

Výše uvedení zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva přes kontaktní formulář nebo na info@hotwheelsshop.cz

Jedná se o tyto práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držíme (a nemáte svůj účet).  

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a Hot Wheels Shop neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. obhajoba práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

V případě Vaší nespokojenosti s naší ochranou osobních údajů se můžete také obrátit se stížností na dozorový úřad.

Používá se opensource systém OpenCart
shop.klasek.org © 2019